Oferta

Pełna oferta:

 1. Diagnoza logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:
  • opóźniony rozwój mowy,
  • niedokształcenie mowy o typie afazji,
  • afazja, dyzartria,
  • autyzm, zespół Aspergera
  • niepłynność mowy,
  • Płodowy Zespół Alkoholowy
  • upośledzenie umysłowe, zespół Downa,
 3. Terapia dyslalii – wady wymowy:
  • sygmaryzm (seplenienie)
  • rotacyzm
  • kappacyzm
  • gammacyzm
  • lambdacyzm
  • betacyzm
  • mowa bezdźwięczna
  • nosowanie
  • inne odchylenia od normy.
 4. Wczesna interwencja logopedyczna i neurologopedyczna
 5. Nauka czytania metodą sylabową (zajęcia indywidualne oraz grupowe)
 6. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
 7. Ćwiczenia emisji głosu, praca nad oddechem i tempem mowy
 8. Konsultacja logopedyczna

Oferuję terapię logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zakres moich działań obejmuje m.in. diagnozę i terapię wad wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy, ćwiczenia wyrazistości i płynności mowy.